Husator s.c. informuje, że celem oferowanej usługi Map Tuning (dalej jako: „usługa”) jest zwiększenie mocy silnika motocyklu (dalej jako: „pojazd”), w szczególności przez odblokowanie oryginalnego modułu sterującego i/lub modyfikację tłumika. Zamiarem modernizacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest wywołanie skutku w postaci zwiększenia mocy silnika ponad parametry wskazane przez producenta, importera bądź sprzedawcę, co może skutkować zmniejszeniem żywotności pozostałych elementów pojazdu bądź ich uszkodzeniem.

Zamawiający akceptuje ryzyko związane z przeprowadzonymi czynnościami modernizacyjnymi pojazdami, a decyzję w zakresie modyfikacji pojazdu zleconego Husator s.c. podejmuje w dobrowolnie i z pełną świadomością możliwych ujemnych konsekwencji dla technicznego stanu pojazdu. Husator s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wpływ przeprowadzonej usługi na parametry techniczne pojazdu, w tym w szczególności związane ze zwiększeniem mocy silnika ponad parametry wskazane przez producenta, importera bądź sprzedawcę, czego Zamawiający jest świadomy i co akceptuje bez żadnych zastrzeżeń. Husator s.c. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę w pojeździe – bezpośrednią, pośrednią, specjalną, przypadkową bądź wtórną – powstałą w wyniku zwiększenia jego mocy ponad wartości wskazywane producenta, importera bądź sprzedawcę.

Husator s.c. zaleca i rekomenduje przeprowadzanie czynności konserwacyjnych oraz kontroli stanu technicznego pojazdu częstszych niż wskazywanych w karcie gwarancyjnej i/lub instrukcji obsługi

Akceptuję treść przedstawionej klauzuli.